• Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
     
     
 
 

  งานบริการ ธุรการ
     การจัดการพัสดุและ ไปรษณีย์
     ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
     ระบบการจัดการสต็อค คีย์การ์ด
     การรับเรื่องร้องเรียน จากเจ้าของร่วม
     การจัดการทรัพย์สิน การตรวจสภาพ การตรวจนับ
     งานจัดซื้อ จัดจ้าง การทำเอกสารเปรียบเทียบเสนอกรรมการ
     ระบบประชุมใหญ่
 
     
  งานบริการ ฝ่ายซ่อมบำรุง
     การรับเรื่อง แจ้งซ่อม ทรัพย์ส่วนกลาง และ พื้นที่ส่วนกลาง จากเจ้าของร่วม
     การดำเนินการฝ่ายช่าง ติดตาม และ ปิดงานของช่าง
     การวางแผนการตรวจเช็ค,การตรวจตามแผน ,การซ่อมบำรุง
 
     
  งานการเงิน
     ระบบการบันทึกสาธารณูปโภค (มิเตอร์ น้ำ ไฟ และค่าคูลลิ่ง)
     ระบบการแจ้งหนี้อัตโนมัติ แยกพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ ผู้เช่า และ เจ้าของ
     ระบบหนังสือทวงถาม (เงินเพิ่มและเบี้ยปรับ)
     ระบบการรับชำระ แบบกำหนด ระดับความสำคัญ กรณีมีเบี้ยปรับเงินเพิ่ม
     ระบบการระงับสาธารณูปโภค กรณีค้างเกิน 90 วัน หรือ ข้อกำหนดของโครงการ
     ระบบการรับฝากเงิน
     ระบบการรับล่วงหน้า
     ระบบเงินค้ำประกัน
     ระบบเงินสดย่อย และ การเบิกคืนเงินสดย่อย
     ระบบการลดหนี้
     ระบบการเพิ่มหนี้
     หนังสือรับรองหนี้
     ใบปลอดหนี้
     การเปลี่ยนมือ
 
     
  งานบริหารงานส่วนกลาง
     การตรวจสอบการแจ้งหนี้ล่าช้า ของทุกโครงการที่ใช้งาน
     การดูยอดหนี้รวมของทุกโครงการ ที่ใช้ระบบ
     การตรวจสอบการ pay in เงินสด เช็ค จากหน้าไซค์
     การบันทึกบัญชี รายการแจ้งหนี้ การรับเงิน เงินทดลองรับ
     การตรวจสอบเงินโอนที่หาไม่สามารถ ระบุเจ้าของเงินได้
     การบริหารเครดิต เจ้าหนี้
     การจัดการเงินค้ำประกันตกแต่ง
     การจัดการสั่งซื้อสินค้าสินค้าแบบเป็น volume โดยรวมทั้งโครงการ
     ระบบการงานภาษี ภงด 3,53
     การบริหาร เงินของกองทุนรวมของทุกโครงการ
     งบรายรับ รายจ่าย งบสำหรับฝ่ายบัญชี
     การจัดการงบการเงินที่ สามารถพิมพ์หน้างบส่ง ผู้สอบบัญชี
 
สำหรับผู้จัดการโครงการเข้ามาตรวจสอบลูกหนี้

ภาพรวมของระบบ

 

    09 0236 2456 , 08 9789 1562
    06 2232 6456 , 091 493 6965

    0 2917 9968
    09 6885 0465 , 08 3047 4452
 

Link อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
     กรมที่ดิน
     กรมสรรพากร
     ลงประกาศขายคอนโด กับ erathai
     รวมภาพตกแต่งคอนโด livingstagram
     จดทะเบียนนิติบุคคล
     โปรแกรมคำนวณภาษีขายอสังหาริมทรัพย์

เอกสารเกี่ยวกับบริษัท
     ใบเสนอราคา>> Click <<
     ภพ.20 >> Click <<
     หนังสือรับรองบริษัท >> Click <<
     หนังสือรับรอง BOI >> Click <<

Customer Reference
  คอนโด LPN
  นิติบุคคลอาคารชุด อมันตา ลุมพินี
  หมู่บ้านจัดสรร ธัญธานี โฮม ออน กรีน วิลเลจ2
  นิติบุคคลอาคารชุด ซาน มารีโน 1
  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน-สุวรรณภูมิ
  นิติบุคคลอาคารชุด โอเชี่ยน พอร์โตฟิโน่
  นิติบุคคลอาคารชุด แกรนด์หลังสวน คอนโดมิเนียม
  นิติบุคคลอาคารชุด ยู ดีไลท์ รัชวิภา

 

 

โปรแกรมบริหารนิติบุคคลอาคารชุดฯ

IP-Condo เป็นโปรแกรมคอนโดที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานคอนโดแบบมืออาชีพ
เนื่องจากตัวโปรแกรมคอนโดนี้ออกแบบให้รองรับการทำบัญชีคอนโดที่ง่ายและไม่มีความซับซ้อน เรื่องการใช้งานและการแจ้งหนี้บิลค่าน้ำที่สะดวก
และรวดเร็ว ลดระยะเวลาการทำแจ้งหนี้ โดยให้เป็น ระบบอัตโนมัติ
พร้อมทั้ง ฟังค์ชั่นงานของโปรแกรมคอนโด ที่รองรับการบริหารงานคอนโด แบบ สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน เช่น การออกหนังสือทวงถาม การติดตามหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนด
การบริหารลูกหนี้คอนโดแบบรายห้องโดยมีรายละเอียดที่สามารถ เรียกดูได้ง่าย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำ รายงาน
ตัวที่ช่วยเรื่องรายงานตัวโปรแกรมคอนโด IP-CONDO มีรายงานติดประกาศ เป็นรายงานติดประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
ทำให้ยกระดับการจัดการระบบบัญชีลูกหนี้ของคอนโดท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 

โปรแกรมบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ

IP-Condo เป็นโปรแกรมหมู่บ้านที่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานหมู่บ้านแบบมืออาชีพ
เนื่องจากตัวโปรแกรมหมู่บ้านนี้ออกแบบให้รองรับการทำบัญชีหมู่บ้านที่ง่ายและไม่มีความซับซ้อน เรื่องการใช้งานและการแจ้งหนี้บิลค่าสาธารณูปโภคที่สะดวก
และรวดเร็ว ลดระยะเวลาการทำแจ้งหนี้ โดยให้โปรแกรมหมู่บ้านทำจากฟังค์ชั่น ระบบอัตโนมัติ
พร้อมทั้ง ฟังค์ชั่นงานของโปรแกรมหมู่บ้าน ที่รองรับการบริหารงานหมู่บ้านแบบ สำเร็จรูป พร้อมใช้งาน เช่น การออกหนังสือทวงถาม การติดตามหนี้ค้างชำระที่เกินกำหนด
การบริหารลูกหนี้ของบ้านแบบรายหลังโดยมีรายละเอียดที่สามารถ เรียกดูได้ง่าย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการจัดทำ รายงาน
ตัวที่ช่วยเรื่องรายงานตัวโปรแกรมหมู่บ้าน IP-CONDO มีรายงานติดประกาศ เป็นรายงานติดประกาศรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
ทำให้ยกระดับการจัดการระบบบัญชีลูกหนี้ของหมู่บ้านท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

บริษัท อินทรีเกรชั่น เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด Integration Service Center (Thailand) Co.,Ltd.

  เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 74 แยก 3 ถนนรามอินทรา
      แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

  02-917-9981-2       02-917-9983

  taschanan@gmail.com                more >>

 
 
     
     
     
©Copyright in this program remains vested in Integration Service Center (Thailand) Co.,Ltd Tel 662 917 9981-2 Fax : 662 917 9983 Customer Support 668 5248 6333, 668 4503 8661,668 4976 5111